A Simple Way Of Life

A Simple Way Of Life

“…ปัญหาสำคัญ คือ เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องน้ำเสียกับขยะ ได้ศึกษามาแล้วเหมือนกัน ทำไม่ยากนัก ในทางเทคโนโลยีทำได้ แล้วในเมืองไทยเองก็ทำได้…
…โครงการที่จะทำนี้ไม่ยากนัก คือว่า ก็มาเอาสิ่งที่เป็นพิษออก พวกโลหะหนักต่างๆเอาออก ซึ่งมีวิธีทำ ต่อจากนั้นก็มาฟอกใส่อากาศ บางทีก็อาจไม่ต้องใส่อากาศ แล้วก็มาเฉลี่ยใส่ในบึง หรือเอาน้ำไปใส่ในทุ่งหญ้าแล้วก็เปลี่ยนสภาพของทุ่งหญ้าเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ส่วนหนึ่งเป็นที่สำหรับปลูกพืช ปลูกต้นไม้…
…แล้วก็ต้องทำการเรียกว่า การกรองน้ำ ให้ทำน้ำนั้นไม่ให้โสโครก แล้วก็ปล่อยน้ำลงมาที่เป็นที่ทำการเพาะปลูก  หรือทำทุ่งหญ้า หลังจากนั้นน้ำที่เหลือก็ลงทะเล โดยที่ไม่ทำให้น้ำนั้นเสีย…”

– กระแสพระราชดำรัส เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2533

DSC08003.JPG

จากกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในวันนั้นกลายมาเป็นโครงการศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะในชุมชนในวันนี้ เพราะท่านใส่ใจคุณภาพชีวิตของประชาชน

แน่นอนว่าที่ที่เราพูดถึงวันนี้คือ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยในพระราชดำริ อีกหนึ่งในกว่า 4,000 โครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9

DSC08005.JPG

การเดินทางมาตำบลแหลมผักเบี้ยนั้นไม่ยาก โครงการตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางเลียบชายทะเล จากอำเภอบ้านแหลมไปยังหาดเจ้าสำราญ ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร หรือจะกดเจ้า Google Map ไปก็ง่ายดาย ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าโครงการใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่ถ้าอยากจะเช่าจักรยานปั่น 

และอย่างที่ว่ากันไปแล้วโครงการนี้เน้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะกับน้ำเสียชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีธรรมชาติช่วยธรรมชาติในการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะ โดยมีระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสีย และป่าชายเลนบำบัดน้ำเสีย โดยอาศัยธรรมชาติของสายลม แสงแดด จุลินทรีย์ และพืชทำงานร่วมกัน ร่มรื่นมากทีเดียว

DSC08068.JPG

เสน่ห์ของสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การศึกษาวิจัยพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว แต่ยังมีป่าชายเลนที่มีทางเดินลัดเลาะเข้าไปทะเลได้ (ตอนนักเขียนไปเป็นช่วงน้ำลง) นักท่องเที่ยวสามารถปั่นจักรยานไปเดินชมป่าชายเลน มีจุดชมวิวจากมุมสูงบนหอคอย หรือจะนั่งพักผ่อนรับลมที่ทะเลก็ไม่ว่ากัน แต่อีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาเยือนที่นี่ก็คือการได้เห็นผักเบี้ยทะเลของจริงที่ขึ้นอยู่บริเวณป่าชายเลนรอบนอก

ส่วนตัวแล้ว แค่ได้มาเห็นพระอัจฉริยภาพที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้สร้างไว้ก็อิ่มใจแล้ว

แต่สำหรับใครที่ชอบส่องนก ชอบถ่ายรูปสัตว์ ที่นี่ถือเป็นสวรรค์เลยก็ว่าได้ เพราะโครงการในพระราชดำริแห่งนี้เป็น จุดดูนกที่ดีที่สุดติดอันดับ 1 ใน 20 แห่ง ของประเทศไทย โดยมีนกมากกว่า 250 ชนิด!!!

DSC08084.JPG

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยในพระราชดำริ เปิดทุกวัน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 

สำหรับใครที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ของโครงการ ตามลิงค์นี้ http://lerdilc.com/home หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-579-2116

**ขอบคุณสี่รูปเล็กจากอินสตาแกรมของโครงการ และคุณ Nick TJ